Vid beskattning av bilförmån för transportbil, som klassas som lätt lastbil, tillämpas en justeringsschablon som är knuten till basbeloppet för det aktuella modellåret.

För att kunna tillämpa denna justering, ska förmånstagaren kunna visa att det finns ett behov av transportbilen i tjänsten. Samtidigt ska det privata nyttjandet vara avsevärt begränsat, till exempel genom att bilen är inredd mer för serviceutrustning än för att ta ut familjen på en söndagsutflykt. Om dessa kriterier inte kan uppfyllas ska förmånsvärdet beräknas utifrån nybilsprislistan enligt huvudregeln.

Förmånsbeskattning

Möjligheten att använda fordonet privat och därmed drabbas av eventuell förmånsbeskattning har också betydelse för ekonomin. I och med att man skaffar en bil med flak tror många att förmånsbeskattningen utgår per automatik eftersom det klassas som transportfordon men så är inte fallet. Reglerna säger istället att om fordonet kan användas privat, till exempel för att skjutsa familjen i, ska användaren förmånsbeskattas. Punkt slut.

När det gäller personbilslika lätta transportbilar med ”hel” kaross där förar- och lastutrymme är kombinerat är det skattetekniskt oklart eftersom dessa fordon inte automatiskt räknas som transportfordon och därmed kan komma att förmånsbeskattas. Detsamma gäller den populära kategorin flakbilar med fram- och bakdörrar som har fram- och baksäte i kupén eftersom Skatteverket av naturen är ”misstänksamma” mot personbilslika transportfordon. För denna biltyp är det mycket viktigt att man för körjournal för att kunna bevisa att man använder fordonet i tjänsten!

Justerat förmånsvärde

Det justerade förmånsvärdet för transportbilar kan beräknas efter ett antal basbelopp det aktuella modellåret, plus anskaffningskostnaden för extrautrustningen. För lastbilar som väger under 3 000 kg gäller tre basbelopp, för lastbilar över 3 000 kg gäller fem basbelopp. Men justeringens storlek avgörs från fall till fall, och tre respektive fem basbelopp är endast riktlinjer. Förmånsvärdet kan justeras till mellan fullt förmånsvärde och tre basbelopp. Om transportbilen är sex årsmodeller eller äldre används det sex år gamla basbeloppet för beräkning av förmånsvärdet.

Även när det gäller transportbilar är det Skatteverket som efter ansökan från arbetsgivaren beslutar om justering av bilförmånsvärdet. Arbetsgivaren kan alltså inte själv ta beslutet om en sådan justering. Ny ansökan görs för varje kalenderår. Blankett för ansökan om justering av bilförmån (SKV 4893).

Momsregler för transportbilar

För att köp av transportbil och liknande fordon ska ge möjlighet till momsavdrag ställs vissa krav på exempelvis förhållandet mellan förarhytt och flak. Vid köp av transportbilar och andra fordon som väger mer än 3,5 ton får hela momsen lyftas både vid köp och leasing.

Transportbil som momsklassas som lätt lastbil måste väga under 3,5 ton. Vid köp av lastbil med flak, där förarhytten är separat, är hela momsen på inköpspriset avdragsgill för företaget. Detta gäller även för täckta skåpbilar, om förarhytten är separat. För att momsen ska vara avdragsgill måste bilen vara nödvändig för företagets verksamhet och får alltså inte vara en ren förmånsbil.

För personbilar är avdragsrätten för ingående moms på leasing normalt begränsad till 50 procent. Begreppet personbil har en särskild momsdefinition. Enligt denna räknas även lastbilar med skåpkarosseri och bussar vars totalvikt är 3 500 kg eller lägre som personbilar.

Lastbilar med öppet flak räknas däremot inte som personbilar. Det gör inte heller lastbilar med skåpkarosseri om förarhytten utgör en separat karosserienhet. Förarhytten ska vara separerad från påbyggnad/lastutrymme via en luftspalt som ska vara minst 80 mm. I praktiken får det som konsekvens att ett fordon med flak automatiskt klassas som transportfordon som det går att lyfta momsen på om du kör mer än 100 mil/år, medan en annan vanlig fordonstyp med ”hel” kaross (som skåpbilar där kupén rymmer både förarhytt och lastutrymme) därför inte självklart klassas som transportfordon.

Personbil eller lätt lastbil?

Karosseri                             Max 3 500 kg       +3 500 kg

Personbil                                   Personbil              Lastbil

Buss                                          Personbil              Lastbil

Flak/godslåda (kod 09-19)         Lättlastbil             Lastbil

Skåp (karosskod 20-29)             Personbil            Lastbil

Skåp, sep förarhytt (kod 30)       Lättlastbil            Lastbil